header image

Jak postavit balkon, aby vydržel co nejdéle?

Balkony a terasy jsou v dnešní době stále více oblíbené. Je to zejména proto, že rozšiřují užitnou plochu domu či bytu a zároveň nám umožňují odpočívat na čerstvém vzduchu v kontaktu s okolní přírodou a zelení.

Terasy a balkony jsou však v průběhu celého roku vystavovány povětrnostním podmínkám a jako nekryté části stavby jim musí odolávat.

Při jejich konstrukci je třeba brát ohled právě na tuto skutečnost. Aby si balkony a terasy udržely trvalou funkčnost i vzhled, je nutné věnovat značnou pozornost vhodné volbě jednotlivých prvků, jejich skladbě a rovněž velice preciznímu provedení i údržbě.

Správná konstrukce balkonu a terasy znamená

 • Dodržení technologických postupů doporučených výrobci materiálů
 • Použití prověřeného hydroizolačního systému, jako jsou hydroizolační rohože,  dilatační a odlehčovací profily  a ukončovací hrany s okapy
 • Použití mrazuvzdorných materiálů
 • Správně provedené ukotvení sloupků zábradlí - z čela konstrukce nesmí procházet dlažbou ani izolací
 • Spád podlahy min. 1,5 % směrem k odpadu, vpusti nebo okapu
 • Dlaždice o menším formátu (20 - 30 cm), které umožňují lepší přilnutí k podkladové vrstvě
 • Světlé dlaždice, které nemají vysoký dilatační koeficient a neabsorbují ve zvýšené míře teplo
 • Kvalitní přilnavé flexi lepidlo pro lepení dlažby, s minimálním 90% plošným kontaktem
 • Vhodná stěrka s ozubením pro daný formát dlažby
 • Spárovací hmota s vysokou přilnavostí k hraně dlaždice
 • Středně široké spáry - cca 4 - 7mm
 • Spolehlivé dilatační spáry v ploše o šířce 10 mm – v závislosti na zastínění podlahy, orientaci na světové strany, formátu i barvě dlažby – tj. dilatační pole blízká čtvercovým o straně 2,5 - 5,0 m
 • Dostatečná výška soklu i izolace pod ním - min. 15 cm
 • Koutové dilatační spáry mezi stěnovým soklem a dlažbou
 • Další dilatační spáry v napojení k pevným stavebním částem

Nedůslednost v dodržování výše uvedených technologií a postupů vede k mnohem rychlejšímu stárnutí stavby. Nesnažte se snižovat náklady. Následky bývají fatální a oprava jen navyšuje původní cenu na pořízení takové stavby, jelikož kvůli fyzikálním a chemickým procesům začne mnohem dříve docházet k zatékání do celé konstrukce. Začínají se vytvářet tzv. výkvěty, praskliny a drolení dlaždic, dochází ke korozi a v těch nejextrémnějších případech k celkové destrukci stavby.

Jak vyrovnat rozdílné roztažnosti jednotlivých vrstev

V první řadě je nutné rozlišit, o jaký druh konstrukce balkonu nebo terasy jde, a to zejména z důvodu vystavení jiným povětrnostním vlivům.

Balkony, respektive lodžie, volně vyložené do prostoru i zemní terasy, jsou vystaveny pouze vnějšímu působení počasí. Za podmínky, že jsou loženy na štěrkovém podkladu, který zabraňuje vzlínání vlhkosti do zdiva. Izolace aplikovaná přímo pod dlažbu zabraňuje vnikání vlhkosti do podkladové konstrukce a tedy před chátráním. Speciální rohože pro hydroizolaci mohou vyrovnávat i napětí vznikající z rozdílné roztažnosti dlažby a potěru.

Naproti tomu terasy u rovné střechy jsou vystaveny jednak vlivům nepříznivého počasí a sekundárně i působení vodních par z interiéru. Taková konstrukce je proto při správném provedení rozšířena i o parotěsnou zábranu, tepelnou izolaci, hydroizolaci, a dle potřeby i o dilatovaný potěr s dlažbou. To vše doplněné o vhodnou separační vrstvu pro vyrovnání rozdílné roztažnosti jednotlivých vrstev.

Detalon – specialista s puncem opravdové a trvanlivé kvality

Budete-li se řídit při konstrukci balkonu či terasy radami odborníků, dosáhnete maximální spolehlivosti a trvanlivosti. Pro ty z vás, kdo se chcete vyvarovat nepříjemných překvapení v budoucnosti, má společnost Detalon, s.r.o., největší dodavatel výrobků firmy Schluter-Systems KG, připravenu řadu typů konstrukčních skladeb.

 

Se specialistou na konstrukční skladbu balkonu a terasy získáte garanci kvality

 

Typové konstrukce sestávají z jedinečných stavebních prvků v technologickém souladu stavebnicového systému. Nezapomínáme zde ani na žlabový systém včetně odtokových rour a na ukončovací profily s okapnicemi. Veškeré prvky pro stavby jsou dostupné u naší společnosti skladem. Poskytujeme zdarma pro tyto systémy rovněž i poradenství včetně možné konzultace technika výrobce přímo na vaší stavbě. Technik vám ochotně a odborně poradí, jak správně postupovat při realizaci vašeho projektu.

Kontaktujte nás, nebo navštivte naše prodejnu. 

Detalon, s.r.o.

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
273 132 314
273 132 315
info@detalon.cz