header image

Postupy pro výstavbu balkonů a teras

Správné dodržení technologického postupu při realizaci stavby balkonu nebo terasy při využívání kvalitního stavebního konstrukčního systému je extrémně důležité. Jedině tak bude mít balkon či terasa správné hydroizolační vlastnosti, které jsou pro tento druh stavby zásadní.  

Správný postup pro výstavbu balkonu či terasy

Příklad postupu vám představujeme na volné pokládce dlažby na nosné konstrukci:

  • Vytvořte nosnou betonovou konstrukci
  • Vytvořte pro odvodnění spádový potěr o spádu minimálně 1,5 až 2%
  • Instalujte úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory pro volně pokládanou dlažbu
  • Na potěr položte drenážní rohož pro trvale funkční odvod prosáklé vody, které současně funguje jako ochrana vodotěsné izolace
  • Na rohož do míst, kde vzniknou spáry dlaždic, vložte omezovací kroužky pro tenkovrstvou maltu. Můžete je ponechat jako ztracené bednění, nebo je opět použít.
  • Položte pochozí vrstvu (dlaždice) z betonu, keramiky, nebo přírodního kamene
  • Instalujte odvodňovací žlabový systém

Tímto stavebním postupem ložení podlahy při výstavbě balkonů a teras zajistíte dokonalou izolaci stavby, která bude schopna odvádět vodu do žlabového systému.

Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat společnost Detalon s.r.o. nebo navštivte naši prodejnu. Rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme i sofistikovanější odborné dotazy.

Detalon, s.r.o.

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
273 132 314
273 132 315
info@detalon.cz