header image

Stavební systémy pro balkony a terasy

Stavební systémy řadíme mezi správné řešení, jež s sebou přináší moderní doba za účelem vyšší funkčnosti, kvality, delší trvanlivosti i snižování nákladů. Jsou přesně těmi produkty, které nejen investorům ale i dodavatelům zásadní měrou umožňují dosahovat požadovaných efektů.

Stavební systémy pro volně vyložené balkony

Stavební systém od Schlüter-Systems pro volně vyložené balkony patří v současnosti mezi nejlepší systémy pro tyto druhy staveb. Veškeré komponenty systému jsou úzce sladěny a umožňují výstavbu kompletní balkonové konstrukce od plošné drenáže, kontaktní izolace až po odvodňovací žlaby. Díky konstrukčním skladbám pro balkony vydrží stavby dlouhá léta odolávat negativním vnějším vlivům a účinným způsobem odvádět vlhkost i stékající vodu.

Stavební systémy pro střešní terasy

Střešní terasy jsou vystaveny vlivům počasí, tepelným změnám ale také vodním parám z interiéru. Stavební systémy pro terasy zajišťují za pomoci kontaktní izolace i parotěsné zábrany, hydroizolace, drenážní vrstvy a dalších komponent výbornou a dlouhodobou trvanlivost a funkční spolehlivost. Stavebním systémem je zamezeno jak vzlínání vody z podkladu, tak rozdílné roztažnosti jednotlivých vrstev.

Stavební systémy pro balkony a terasy dosahují oproti klasicky provedeným stavbám mnoha pozitivních efektů. Zajišťují nejen odolnost a trvanlivost díla, ale také snižují náklady na pořízení a možné budoucí opravy, či rekonstrukce. Díky stavebním systémům a dodržení správného technologického postupu má terasa delší životnost a je odolnější vůči vlivům okolního prostředí.

Společnost Detalon s.r.o. je již zavedeným a plně profesionálním dodavatelem stavebních systémů Schlüter-Systems KG, jež na našem trhu již zdomácněly a jejich rostoucí obliba jen potvrzuje jejich přínos jak pro prováděcí firmy, tak pro investory. Bezpočet referencí v tuzemsku a zahraničí potvrzuje, že balkony a terasy, které byly odborně provedeny s použitím těchto výrobků, jsou v extrémních klimatických podmínkách bez závad.

Detalon, s.r.o.

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
273 132 314
273 132 315
info@detalon.cz