header image

Znalosti

Je důležité důkladně nastudovat a důsledně dodržovat skladbu (postup) navrženou výrobcem, aby nedošlo v důsledku fyzikálních a chemických vlivů k zatékání do konstrukce stavby.

V případě jakékoli nejasnosti před zahájením daných úkonů kontaktujte dodavatele, nebo případě výrobce. Všichni naši dodavatelé mají odborné a technické poradce, kteří přijedou přímo na danou stavbu a doporučí řešení daného problému.

Skladba

Balkon

 1. Nosná konstrukce 
 2. Spádový potěr (předpokladem pro funkčnost konstrukce je dostatečný spád (1.5% - 2%) pro odvodnění) 
 3. Schlüter DITRA (Speciální polyetylenová rohož položená do tenké vrstvy lepidla s funkcemi kontaktní izolace, separace ve spojení a vyrovnání tlaku páry. Přelepení spojů na sraz izolační páskou Schlüter KERDI-KEBA pomocí těsnícího lepidla Schlüter KERDI-COLL
 4. Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene (pokládka do tenkého lože hydraulicky tuhnoucího, vodovzdorného a povětrnostním vlivům odolného lepidla) Terasa

 1. Nosná konstrukce
 2. Spádový potěr – Předpokladem pro funkčnost konstrukce je dostatečný spád (1.5% - 2%) pro odvodnění
 3. Parotěsná zábrana podle DIN 18195
 4. Tepelná izolace – Tloušťka podle požadavku
 5. Stavební izolace podle DIN 18195
 6. Schlüter TROBA-PLUS – Kapilárně pasivní plošná drenáž pro funkční odvod průsakové vody a celoplošné provzdušnění. Nutno zachovat možnost odvodnění!
 7. Schlüter BEKOTEC-DRAIN – Tenkovrstvá roznášecí vrstva jako systém funkčně bezpečných plovoucích potěrů bez trhlin
 8. Schlüter DITRA-DRAIN – Kontaktní drenáž z polyetylénové rohože s funkcemi drenáž, provzdušnění a separace. Nutno zachovat možnost odvodnění!
 9. Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene – Pokládka - i velkých formátů – do tenkého lože hydraulicky tuhnoucího, vodovzdorného a povětrnostním vlivům odolného lepidla.Terminologie

Deformace - nevratná změna tvarů

 

Difusní odpor - schopnost odolávat toku vodních par

 

Dilatace - umožnění pohybu konstrukce vlivem tepelných změn

 

DIN (EN), ČSN - platné normy pro jednotlivé materiály a konstrukce

 

Izolace vodotěsné - schopnost nepropouštět vodu

 

Paropropustnost - schopnost propouštět vodní páry

 

Rosný bod - 0 stupňů C, při němž vzniká vlhkost v konstrukci (kapky vody)

 

Separace - oddělení jednotlivých vrstev

Detalon, s.r.o.

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
273 132 314
273 132 315
info@detalon.cz